Svenska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Monsieur,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Madame,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mes qualités principales sont...
Mina främsta styrkor är ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mon domaine d'expertise est...
Mitt kompetensområde är ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
J'ai une excellente maîtrise du...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
J'ai une connaissance pratique de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Je suis un utilisateur confirmé de...
Jag är en erfaren användare av ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellentes techniques de communication
Utmärkt kommunikationsförmåga
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Capacité de déduction
God slutledningsförmåga
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Esprit de logique
Logiskt tänkande
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Esprit analytique
Analytisk förmåga
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Compétences relationnelles
Bra samarbetsförmåga
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Compétences en négociation
Bra förhandlingsteknik
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Capacités d'exposition
Bra presentationsteknik
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Je suis disponible pour un entretien le...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Salutations distinguées,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Vördsamt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
Informellt, förnamn används