Spanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Hyvä Herra,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Hyvä Rouva,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Hyvä vastaanottaja,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Hyvät vastaanottajat,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Hyvät vastaanottajat,
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Hyvä herra Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Hyvä rouva Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Hyvä neiti Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Hyvä John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Kirjoitamme teille liittyen...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Vahvuuksiini kuuluvat...
Mis puntos fuertes son...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mi área de conocimiento es...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Tengo un manejo excelente de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Minulla on hyvät perustaidot...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Erinomainen kyky kommunikoida
Excelentes habilidades de comunicación
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deduktiivinen ajattelu
Razonamiento deductivo
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Looginen ajattelu
Razonamiento lógico
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analyyttiset taidot
Capacidad de análisis
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Hyvät ihmissuhdetaidot
Buena comunicación interpersonal
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Neuvottelukyvyt
Aptitudes de negociación
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Esiintymistaidot
Habilidad para hablar en público
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Suosituksia voi pyytää...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Olen saatavilla haastatteluun...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Ystävällisin terveisin,
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Ystävällisin terveisin,
Atentamente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Kunnioittavasti,
Respetuosamente,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Parhain terveisin,
Saludos,
Informellt, förnamn används