Japanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Hyvä Herra,
拝啓
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Hyvä Rouva,
拝啓
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Hyvä vastaanottaja,
拝啓
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Hyvät vastaanottajat,
拝啓
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Hyvät vastaanottajat,
関係者各位
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Hyvä herra Smith,
拝啓 
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Hyvä rouva Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Hyvä neiti Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Hyvä neiti / rouva Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Hyvä John Smith,
拝啓
・・・・様
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Kirjoitamme teille liittyen...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Haluaisin hakea ... paikkaa...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Vahvuuksiini kuuluvat...
私の強みは・・・・
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
・・・・することで貢献することができます。
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Asiantuntemukseni keskittyy...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Hallitsen ...kielen loistavasti...
・・・・語を話すことができます。
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Minulla on hyvät perustaidot...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
・・・・を使いこなすことができます。
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Erinomainen kyky kommunikoida
コミュニケーション能力
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deduktiivinen ajattelu
演繹的推理力
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Looginen ajattelu
論理的思考能力
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analyyttiset taidot
分析能力
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Hyvät ihmissuhdetaidot
対人能力
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Neuvottelukyvyt
交渉能力
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Esiintymistaidot
プレゼンテーション能力
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
履歴書を同封いたしました。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Suosituksia voi pyytää...
・・・・から推薦状を頂きました。
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Olen saatavilla haastatteluun...
・・・・日なら伺うことができます。
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Ystävällisin terveisin,
敬具
Formellt, mottagarens namn är okänt
Ystävällisin terveisin,
敬具
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Kunnioittavasti,
敬具
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Parhain terveisin,
敬具
Informellt, förnamn används