Engelska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Kirjoitamme teille liittyen...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Haluaisin hakea ... paikkaa...
I would like to apply for the position of…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
I am particularly interested in this job, as…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
I would like to work for you, in order to…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Vahvuuksiini kuuluvat...
My strengths are…
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
I would be well suited to the position because…
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Asiantuntemukseni keskittyy...
My area of expertise is…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Whilst working at… I became highly competent in…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Even under pressure I can maintain high standards.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
My native language is…, but I can also speak…
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Hallitsen ...kielen loistavasti...
I have an excellent command of…
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Minulla on hyvät perustaidot...
I have a working knowledge of…
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
I have …years experience of working…
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
I am an experienced user of…
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Erinomainen kyky kommunikoida
Excellent communication skills
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deduktiivinen ajattelu
Deductive reasoning
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Looginen ajattelu
Logical thinking
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analyyttiset taidot
Analytical skills
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Hyvät ihmissuhdetaidot
Good interpersonal skills
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Neuvottelukyvyt
Negotiation skills
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Esiintymistaidot
Presentation skills
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Please find my résumé / CV attached.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
I can supply references from…if required.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Suosituksia voi pyytää...
References can be requested from…
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Olen saatavilla haastatteluun...
I am available for interview on…
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Informellt, förnamn används