Danska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Hyvä Herra,
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Hyvä Rouva,
Kære Fru.,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Hyvä vastaanottaja,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Hyvät vastaanottajat,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Hyvät vastaanottajat,
Til hvem dette ankommer,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Hyvä herra Smith,
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Hyvä rouva Smith,
Kære Fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Hyvä neiti Smith,
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Hyvä John Smith,
Kære John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Kirjoitamme teille liittyen...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Vahvuuksiini kuuluvat...
Mine styrker er...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mit ekspertområde er...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Jeg råder fremragende over...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Minulla on hyvät perustaidot...
Jeg har en fungerende viden om...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Jeg er en erfaren bruger af...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Erinomainen kyky kommunikoida
Fremragende kommunikations evner
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deduktiivinen ajattelu
Deduktiv argumentation
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Looginen ajattelu
Logisk tænkning
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analyyttiset taidot
Analytiske evner
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Hyvät ihmissuhdetaidot
Gode interpersonel evner
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Neuvottelukyvyt
Forhandlings evner
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Esiintymistaidot
Præsentations evner
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Suosituksia voi pyytää...
Referencer kan rekvieres fra...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Olen saatavilla haastatteluun...
Jeg er ledig til et interview den...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Kunnioittavasti,
Med respekt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Parhain terveisin,
Med venlig hilsen
Informellt, förnamn används