Portugisiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mi ŝatus labori por vi, por...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Miaj fortoj estas...
Meus pontos fortes são...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mia areo de kompetenteco estas...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mi havas bonegan komandon de...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mi havas mezan scion de...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mi havas... jarojn de sperto en...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Mi estas sperta uzanto de...
Eu tenho experiência em /com ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excelente habilidade de comunicação
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukta rezonado
Raciocínio dedutivo
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logika rezonado
Pensamento lógico
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analizaj kapabloj
Habilidades analíticas
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bonaj interhomaj kapabloj
Bom relacionamento interpessoal
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negocadaj kapabloj
Habilidades de negociação
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentaj kapabloj
Habilidades de comunicação
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Vi trovos mian karierresumo kune.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Vi povas akiri referencojn el...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Estou disponível para entrevista em ..
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Altestime,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Atenciosamente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Altestime,
Com elevada estima,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Lembranças,
Informellt, förnamn används