Italienska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mi ŝatus labori por vi, por...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Miaj fortoj estas...
I miei punti di forza sono...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mia areo de kompetenteco estas...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mi havas bonegan komandon de...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mi havas mezan scion de...
Sto imparando...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Mi estas sperta uzanto de...
Sono un(') utente esperto/a di...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Eccellenti doti comunicative
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukta rezonado
Capacità deduttive e di ragionamento
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logika rezonado
Capacità logiche
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analizaj kapabloj
Capacità analitiche
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bonaj interhomaj kapabloj
Ottime abilità interpersonali
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negocadaj kapabloj
Capacità di negoziazione
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentaj kapabloj
Capacità di presentazione
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Vi trovos mian karierresumo kune.
In allegato trova il mio cv.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Vi povas akiri referencojn el...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Sono disponibile per un colloquio...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Altestime,
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Cordialmente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Altestime,
I miei più cordiali saluti,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Saluti
Informellt, förnamn används