Franska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Estimata sinjoro,
Monsieur,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Madame,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Madame, Monsieur,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Madame, Monsieur,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Aux principaux concernés,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Monsieur Dupont,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mi ŝatus labori por vi, por...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Miaj fortoj estas...
Mes qualités principales sont...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mia areo de kompetenteco estas...
Mon domaine d'expertise est...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mi havas bonegan komandon de...
J'ai une excellente maîtrise du...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mi havas mezan scion de...
J'ai une connaissance pratique de...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mi havas... jarojn de sperto en...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Mi estas sperta uzanto de...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excellentes techniques de communication
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukta rezonado
Capacité de déduction
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logika rezonado
Esprit de logique
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analizaj kapabloj
Esprit analytique
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bonaj interhomaj kapabloj
Compétences relationnelles
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negocadaj kapabloj
Compétences en négociation
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentaj kapabloj
Capacités d'exposition
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Vi trovos mian karierresumo kune.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Vi povas akiri referencojn el...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Je suis disponible pour un entretien le...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Altestime,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Salutations distinguées,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Altestime,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Meilleures salutations,
Informellt, förnamn används