Ryska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Уважаемая госпожа...
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Уважаемые...
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
Прошу принять меня на должность...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
Мои сильные стороны:...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
Я специализируюсь на...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
За время работы в ... я развил свои навыки...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
Мой родной язык..., я также говорю по...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
Я отлично владею...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
Я свободно говорю по...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
Я являюсь продвинутым пользователем...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
Отличные коммуникативные навыки
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
Логическая аргументация
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
Логическое мышление
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
Аналитические способности
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
Высокие личностные качества
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
Переговорческие навыки
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
Презентационные навыки
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
Я свободен...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
С уважением ваш...
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
С уважением...
Informellt, förnamn används