Rumänska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
Stimate Domn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Stimate Domn/Doamnă,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Stimați Domni,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
În atenția cui este interesat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
Punctele mele forte sunt...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
Domeniul meu de bază este...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
Stăpânesc foarte bine...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
Cunosc la nivel mediu...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
Am...ani de experienţă în domeniul...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
Sunt un utilizator experimentat de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
Abilităţi de comunicare excelente.
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
Gândire deductivă.
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
Gândire logică.
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
Abilităţi analitice.
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
Abilităţi interpersonale bune.
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
Abilităţi de negociere
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
Referinţele pot fi solicitate de la...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Cu respect,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informellt, förnamn används