Polska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
Moje mocne strony to ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
Biegle posługuję się programem/programami...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
Rozumowanie dedukcyjne
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
Logiczne myślenie
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
Zdolności analityczne
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
Zdolności interpersonalne
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
Zdolności negocjacyjne
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
Umiejętność prezentacji
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
Referencje na żądanie.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
Referencje na żądanie od ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Pozdrawiam,
Informellt, förnamn används