Danska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Til hvem dette ankommer,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
Jeg ville søge stillingen som...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
Mine styrker er...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
Mit ekspertområde er...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
Jeg råder fremragende over...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
Jeg har en fungerende viden om...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
Jeg har... års erfaring indenfor...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
Jeg er en erfaren bruger af...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
Fremragende kommunikations evner
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
Deduktiv argumentation
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
Logisk tænkning
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
Analytiske evner
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
Gode interpersonel evner
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
Forhandlings evner
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
Præsentations evner
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
Referencer kan rekvieres fra...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
Jeg er ledig til et interview den...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Med respekt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informellt, förnamn används