Finska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Kære Hr.,
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru.,
Hyvä Rouva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru.,
Hyvä vastaanottaja,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem dette ankommer,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Hyvä John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jeg ville søge stillingen som...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mine styrker er...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mit ekspertområde er...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Jeg råder fremragende over...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Jeg har en fungerende viden om...
Minulla on hyvät perustaidot...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Jeg har... års erfaring indenfor...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Fremragende kommunikations evner
Erinomainen kyky kommunikoida
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deduktiv argumentation
Deduktiivinen ajattelu
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logisk tænkning
Looginen ajattelu
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytiske evner
Analyyttiset taidot
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Gode interpersonel evner
Hyvät ihmissuhdetaidot
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Forhandlings evner
Neuvottelukyvyt
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Præsentations evner
Esiintymistaidot
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referencer kan rekvieres fra...
Suosituksia voi pyytää...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Jeg er ledig til et interview den...
Olen saatavilla haastatteluun...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Med venlig hilsen
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Med respekt,
Kunnioittavasti,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Parhain terveisin,
Informellt, förnamn används