Engelska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem dette ankommer,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jeg ville søge stillingen som...
I would like to apply for the position of…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
I am particularly interested in this job, as…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
I would like to work for you, in order to…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mine styrker er...
My strengths are…
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
I would be well suited to the position because…
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mit ekspertområde er...
My area of expertise is…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Whilst working at… I became highly competent in…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Even under pressure I can maintain high standards.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
My native language is…, but I can also speak…
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Jeg råder fremragende over...
I have an excellent command of…
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Jeg har en fungerende viden om...
I have a working knowledge of…
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Jeg har... års erfaring indenfor...
I have …years experience of working…
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
I am an experienced user of…
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
I believe I possess the right combination of...and… .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Fremragende kommunikations evner
Excellent communication skills
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deduktiv argumentation
Deductive reasoning
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logisk tænkning
Logical thinking
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytiske evner
Analytical skills
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Gode interpersonel evner
Good interpersonal skills
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Forhandlings evner
Negotiation skills
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Præsentations evner
Presentation skills
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Please find my résumé / CV attached.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
I can supply references from…if required.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referencer kan rekvieres fra...
References can be requested from…
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Jeg er ledig til et interview den...
I am available for interview on…
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Med respekt,
Respectfully yours,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informellt, förnamn används