Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Vezetéknév
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Vezetéknév
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Születési dátum
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Születési hely
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Állampolgárság
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Családi állapot
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Egyedülálló
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Házas
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Özvegy
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Cím
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Honlap
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Általános iskola
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Középiskola
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Középiskola / Gimnázium
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Főiskola
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Óvoda / Bölcsöde
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Óvoda
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Általános iskola
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Középiskola
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Gimnázium / Középiskola
Universidad
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Egyetem
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Munkatapasztalat a ....
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Szakmai gyakorlat a ...
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Önkéntes munka a ...
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Írásban és szóban is jó ....
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Folyékony írásban és szóban is ...
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Alapvető számítógépes ismeretek
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM ismeretek
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
... típusú jogosítvány
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil