Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Vezetéknév
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Vezetéknév
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Születési dátum
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
Születési hely
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
Állampolgárság
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
Családi állapot
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Egyedülálló
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Házas
Married
Har en man eller en hustru
Özvegy
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
Cím
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Honlap
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Általános iskola
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Középiskola
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Középiskola / Gimnázium
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Főiskola
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Óvoda / Bölcsöde
Infant School
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Óvoda
Junior School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Általános iskola
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Középiskola
Sixth-Form College
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Gimnázium / Középiskola
University
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Egyetem
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Munkatapasztalat a ....
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Szakmai gyakorlat a ...
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Önkéntes munka a ...
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Írásban és szóban is jó ....
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Folyékony írásban és szóban is ...
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Alapvető számítógépes ismeretek
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM ismeretek
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
... típusú jogosítvány
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil