Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Vorname
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Nachname
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geburtsdatum
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Geburtsort
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Staatsangehörigkeit
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Familienstand
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
ledig
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
verheiratet
Casado(a)
Har en man eller en hustru
verwitwet
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundschule
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Mittelstufenschule
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Oberstufenschule
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hochschule
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Vorschule
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundschule
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
weiterführende Schule
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Oberstufenkolleg
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universität
Universidad
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbeitserfahrung bei...
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikum bei...
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... fließend in Wort und Schrift
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
gute Computer-Kenntnisse
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kenntnisse in CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Führerschein Klasse...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil