Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Vorname
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Nachname
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geburtsdatum
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
Geburtsort
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
Staatsangehörigkeit
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
Familienstand
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
ledig
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
verheiratet
Casado(a)
Har en man eller en hustru
verwitwet
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundschule
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Mittelstufenschule
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Oberstufenschule
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hochschule
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Vorschule
Escola Infantil
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundschule
Ensino Fundamental
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
weiterführende Schule
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Oberstufenkolleg
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universität
Universidade
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbeitserfahrung bei...
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikum bei...
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... fließend in Wort und Schrift
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
gute Computer-Kenntnisse
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kenntnisse in CAD / CAM
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Führerschein Klasse...
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil