Nederländska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Vorname
Voornaam
Den sökandes tilltalsnamn
Nachname
Achternaam
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geburtsdatum
Geboortedatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Geburtsort
Geboorteplaats
Namnet på stället där den sökande föddes
Staatsangehörigkeit
Nationaliteit
Land där den sökande är medborgare i
Familienstand
Burgerlijke staat
Den sökandes nuvarande relationsstatus
ledig
Ongehuwd
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
verheiratet
Gehuwd
Har en man eller en hustru
verwitwet
Weduwe/Weduwnaar
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefoon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundschule
Basisschool
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Mittelstufenschule
Junior highschool
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Oberstufenschule
Middelbare school
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hochschule
Hoger onderwijs
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Vorschule
Kleuterschool
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundschule
Basisschool
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
weiterführende Schule
Middelbare school
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Oberstufenkolleg
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universität
Universiteit
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbeitserfahrung bei...
Werkervaring bij ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikum bei...
Stage bij ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Vrijwilligerswerk bij ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... fließend in Wort und Schrift
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
gute Computer-Kenntnisse
Goede computervaardigheden
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kenntnisse in CAD / CAM
Kennis van CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Führerschein Klasse...
Rijbewijs categorie ...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil