Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Vorname
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Nachname
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geburtsdatum
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
Geburtsort
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
Staatsangehörigkeit
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
Familienstand
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
ledig
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
verheiratet
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
verwitwet
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundschule
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Mittelstufenschule
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Oberstufenschule
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hochschule
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Vorschule
Asilo (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundschule
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
weiterführende Schule
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Oberstufenkolleg
Scuola Superiore (solo in UK)
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universität
Università
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbeitserfahrung bei...
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikum bei...
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... fließend in Wort und Schrift
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
gute Computer-Kenntnisse
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kenntnisse in CAD / CAM
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Führerschein Klasse...
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil