Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Vorname
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Nachname
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geburtsdatum
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
Geburtsort
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
Staatsangehörigkeit
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
Familienstand
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
ledig
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
verheiratet
Married
Har en man eller en hustru
verwitwet
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundschule
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Mittelstufenschule
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Oberstufenschule
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hochschule
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Vorschule
Infant School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundschule
Junior School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
weiterführende Schule
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Oberstufenkolleg
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universität
University
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbeitserfahrung bei...
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikum bei...
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... fließend in Wort und Schrift
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
gute Computer-Kenntnisse
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kenntnisse in CAD / CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Führerschein Klasse...
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil