Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Ad
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Soyad
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Doğum Tarihi
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Doğum Yeri
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Tabiyeti
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Medeni Hali
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Bekar
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Evli
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Dul
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Posta
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Web sitesi
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
İlkokul
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Ortaokul
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lise
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolej
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kreş
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Ana Okulu
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
İlkokul
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Ortaokul
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Kolej
Universidad
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Üniversite
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
... konusunda tecrübeli
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...'da stajyerlik
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
...'da gönüllü çalışma
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Bilgisayar konusunda yetkin
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
... tipi sürücü belgesi sahibi
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil