Ryska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Ad
Имя
Den sökandes tilltalsnamn
Soyad
Фамилия
Den sökandes familje- eller släktnamn
Doğum Tarihi
Дата рождения
Den sökandes födelsedatum och -år
Doğum Yeri
Место рождения
Namnet på stället där den sökande föddes
Tabiyeti
Гражданство
Land där den sökande är medborgare i
Medeni Hali
Семейное положение
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Bekar
холост/незамужем
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Evli
Женат/замужем
Har en man eller en hustru
Dul
Вдовец/вдова
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
Адрес
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Телефон
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Posta
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Web sitesi
Сайт
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standard format för att lista din utbildning (USA)
İlkokul
Начальная школа
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Ortaokul
Средняя школа
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lise
Старшая школа
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolej
университетский колледж
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kreş
Ясли
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Ana Okulu
Детский сад
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
İlkokul
Начальная школа
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Ortaokul
Средняя школа
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Kolej
Техникум/лицей
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Üniversite
Университет
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
... konusunda tecrübeli
Опыт работы в...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...'da stajyerlik
Стажировка в...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
...'da gönüllü çalışma
Волонтерская практика в ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Хорошо владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Свободно владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Bilgisayar konusunda yetkin
Со знанием компьютера
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM ile aşinalık
Со знанием CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
... tipi sürücü belgesi sahibi
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil