Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Ad
名字
Den sökandes tilltalsnamn
Soyad
Den sökandes familje- eller släktnamn
Doğum Tarihi
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Doğum Yeri
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Tabiyeti
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Medeni Hali
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Bekar
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Evli
已婚
Har en man eller en hustru
Dul
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Posta
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
Web sitesi
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
İlkokul
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Ortaokul
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lise
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolej
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kreş
托儿所
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Ana Okulu
幼儿学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
İlkokul
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Ortaokul
中学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Kolej
高等中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Üniversite
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
... konusunda tecrübeli
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...'da stajyerlik
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
...'da gönüllü çalışma
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Bilgisayar konusunda yetkin
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM ile aşinalık
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
... tipi sürücü belgesi sahibi
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil