Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Ad
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Soyad
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Doğum Tarihi
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
Doğum Yeri
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
Tabiyeti
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
Medeni Hali
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Bekar
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Evli
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
Dul
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Posta
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Web sitesi
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
İlkokul
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Ortaokul
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lise
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolej
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kreş
Asilo (solo in UK)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Ana Okulu
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
İlkokul
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Ortaokul
Scuola Superiore (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Kolej
Università
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Üniversite
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
... konusunda tecrübeli
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...'da stajyerlik
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
...'da gönüllü çalışma
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Bilgisayar konusunda yetkin
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM ile aşinalık
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
... tipi sürücü belgesi sahibi
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil