Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Ad
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Soyad
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Doğum Tarihi
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
Doğum Yeri
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
Tabiyeti
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
Medeni Hali
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Bekar
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Evli
Married
Har en man eller en hustru
Dul
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Posta
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Web sitesi
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
İlkokul
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Ortaokul
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lise
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolej
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kreş
Infant School
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Ana Okulu
Junior School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
İlkokul
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Ortaokul
Sixth-Form College
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Kolej
University
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Üniversite
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
... konusunda tecrübeli
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...'da stajyerlik
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
...'da gönüllü çalışma
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Bilgisayar konusunda yetkin
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
... tipi sürücü belgesi sahibi
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil