Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Křestní jméno
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Příjmení
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Datum narození
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Místo narození
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Národnost
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Rodinný stav
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Svobodný(á)
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Ženatý/Provdaná
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Ovdovělý(á)
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresa
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Základní škola
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Základní škola, 2. stupeň
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Střední škola
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Vysoká škola
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Jesle
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Přípravná škola
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Základní škola, 1. stupeň
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Střední škola
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Vyšší střední škola
Universidad
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Univerzita
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Pracovní zkušenost v ...
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stáž v...
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Dobrovolnická práce v...
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Dobrá znalost slovem i písmem
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Plynulá znalost slovem i písmem
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Počítačově gramotný
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Znalost CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Řidičský průkaz B
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil