Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Křestní jméno
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Příjmení
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Datum narození
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
Místo narození
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
Národnost
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
Rodinný stav
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Svobodný(á)
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Ženatý/Provdaná
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Ovdovělý(á)
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresa
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Základní škola
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Základní škola, 2. stupeň
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Střední škola
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Vysoká škola
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Jesle
Escola Infantil
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Přípravná škola
Ensino Fundamental
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Základní škola, 1. stupeň
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Střední škola
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Vyšší střední škola
Universidade
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Univerzita
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Pracovní zkušenost v ...
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stáž v...
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Dobrovolnická práce v...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Dobrá znalost slovem i písmem
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Plynulá znalost slovem i písmem
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Počítačově gramotný
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Znalost CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Řidičský průkaz B
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil