Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Křestní jméno
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Příjmení
Den sökandes familje- eller släktnamn
Datum narození
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
Místo narození
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
Národnost
국적
Land där den sökande är medborgare i
Rodinný stav
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Svobodný(á)
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Ženatý/Provdaná
기혼
Har en man eller en hustru
Ovdovělý(á)
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresa
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Základní škola
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Základní škola, 2. stupeň
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Střední škola
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Vysoká škola
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Jesle
유아 학교
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Přípravná škola
초등학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Základní škola, 1. stupeň
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Střední škola
식스-폼 컬리지
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Vyšší střední škola
대학교
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Univerzita
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Pracovní zkušenost v ...
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stáž v...
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Dobrovolnická práce v...
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Dobrá znalost slovem i písmem
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Plynulá znalost slovem i písmem
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Počítačově gramotný
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Znalost CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Řidičský průkaz B
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil