Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Křestní jméno
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Příjmení
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Datum narození
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
Místo narození
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
Národnost
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
Rodinný stav
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Svobodný(á)
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Ženatý/Provdaná
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
Ovdovělý(á)
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresa
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Základní škola
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Základní škola, 2. stupeň
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Střední škola
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Vysoká škola
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Jesle
Asilo (solo in UK)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Přípravná škola
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Základní škola, 1. stupeň
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Střední škola
Scuola Superiore (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Vyšší střední škola
Università
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Univerzita
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Pracovní zkušenost v ...
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stáž v...
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Dobrovolnická práce v...
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Dobrá znalost slovem i písmem
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Plynulá znalost slovem i písmem
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Počítačově gramotný
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Znalost CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Řidičský průkaz B
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil