Turkiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

ชื่อขึ้นต้น
Ad
Den sökandes tilltalsnamn
นามสกุล
Soyad
Den sökandes familje- eller släktnamn
วันเกิด
Doğum Tarihi
Den sökandes födelsedatum och -år
สถานที่เกิด
Doğum Yeri
Namnet på stället där den sökande föddes
สัญชาติ
Tabiyeti
Land där den sökande är medborgare i
สถานะแต่งงาน
Medeni Hali
Den sökandes nuvarande relationsstatus
โสด
Bekar
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
แต่งงานแล้ว
Evli
Har en man eller en hustru
เป็นหม้าย
Dul
Ensamstående på grund av makens/makans död
ที่อยู่
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
หมายเลขโทรศัพท์
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
อีเมล
E-Posta
Den sökandes aktuella e-postadress
เว็บไซต์
Web sitesi
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
โรงเรียนประถม
İlkokul
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
โรงเรียนมัธยมต้น
Ortaokul
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
โรงเรียนมัธยมปลาย
Lise
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
มหาวิทยาลัย
Kolej
Namn för examen på högskolenivå (USA)
โรงเรียนสอนทารก
Kreş
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Ana Okulu
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
โรงเรียนมัธยมศึกษา
İlkokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
การศึกษาสายวิชาชีพ
Ortaokul
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
มหาวิทยาลัย
Kolej
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
มีประสบการณ์ทำงานที่...
... konusunda tecrübeli
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
การฝึกงานที่...
...'da stajyerlik
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
งานอาสาสมัครที่...
...'da gönüllü çalışma
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Bilgisayar konusunda yetkin
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
CAD / CAM ile aşinalık
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
... tipi sürücü belgesi sahibi
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil