Rumänska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

ชื่อขึ้นต้น
Prenume
Den sökandes tilltalsnamn
นามสกุล
Nume
Den sökandes familje- eller släktnamn
วันเกิด
Data naşterii
Den sökandes födelsedatum och -år
สถานที่เกิด
Locul naşterii
Namnet på stället där den sökande föddes
สัญชาติ
Naţionalitate
Land där den sökande är medborgare i
สถานะแต่งงาน
Stare civilă
Den sökandes nuvarande relationsstatus
โสด
Necăsătorit
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
แต่งงานแล้ว
Căsătorit
Har en man eller en hustru
เป็นหม้าย
Văduv
Ensamstående på grund av makens/makans död
ที่อยู่
Adresa
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
หมายเลขโทรศัพท์
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
อีเมล
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
เว็บไซต์
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
โรงเรียนประถม
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
โรงเรียนมัธยมต้น
Gimnaziu
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
โรงเรียนมัธยมปลาย
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
มหาวิทยาลัย
Colegiu (la noi facultate)
Namn för examen på högskolenivå (USA)
โรงเรียนสอนทารก
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Grădiniţa (echivalent)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Ciclul primar
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
การศึกษาสายวิชาชีพ
Gimnaziu
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
มหาวิทยาลัย
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Experiență de lucru la...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
การฝึกงานที่...
Internship/practică la...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
งานอาสาสมัครที่...
Voluntariat la...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Cunoștințe PC.
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil