Polska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

ชื่อขึ้นต้น
Imię
Den sökandes tilltalsnamn
นามสกุล
Nazwisko
Den sökandes familje- eller släktnamn
วันเกิด
Data urodzenia
Den sökandes födelsedatum och -år
สถานที่เกิด
Miejsce urodzenia
Namnet på stället där den sökande föddes
สัญชาติ
Obywatelstwo
Land där den sökande är medborgare i
สถานะแต่งงาน
Stan cywilny
Den sökandes nuvarande relationsstatus
โสด
Kawaler/Panna
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
แต่งงานแล้ว
Żonaty/Zamężna
Har en man eller en hustru
เป็นหม้าย
Wdowiec/Wdowa
Ensamstående på grund av makens/makans död
ที่อยู่
Adres/Miejsce zamieszkania
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
หมายเลขโทรศัพท์
Numer telefonu
Telefonnumret på vilket den sökande nås
อีเมล
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
เว็บไซต์
Strona www
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
โรงเรียนประถม
Szkoła Podstawowa
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
โรงเรียนมัธยมต้น
Gimnazjum
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
โรงเรียนมัธยมปลาย
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
มหาวิทยาลัย
Kolegium
Namn för examen på högskolenivå (USA)
โรงเรียนสอนทารก
Zerówka
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
การศึกษาสายวิชาชีพ
Szkoła średnia
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
มหาวิทยาลัย
Uniwersytet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Doświadczenie zawodowe w...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
การฝึกงานที่...
Praktyka w...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
งานอาสาสมัครที่...
Wolontariat w...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Biegłość w obsłudze komputera
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil