Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

ชื่อขึ้นต้น
名前
Den sökandes tilltalsnamn
นามสกุล
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
วันเกิด
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
สถานที่เกิด
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
สัญชาติ
国籍
Land där den sökande är medborgare i
สถานะแต่งงาน
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
โสด
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
แต่งงานแล้ว
既婚
Har en man eller en hustru
เป็นหม้าย
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
ที่อยู่
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
หมายเลขโทรศัพท์
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
อีเมล
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
เว็บไซต์
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
โรงเรียนประถม
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
โรงเรียนมัธยมต้น
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
โรงเรียนมัธยมปลาย
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
มหาวิทยาลัย
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
โรงเรียนสอนทารก
幼児学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
小学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
โรงเรียนมัธยมศึกษา
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
การศึกษาสายวิชาชีพ
シックス・フォーム・カレッジ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
มหาวิทยาลัย
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
มีประสบการณ์ทำงานที่...
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
การฝึกงานที่...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
งานอาสาสมัครที่...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil