Danska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

ชื่อขึ้นต้น
Fornavn
Den sökandes tilltalsnamn
นามสกุล
Efternavn
Den sökandes familje- eller släktnamn
วันเกิด
Fødselsdato
Den sökandes födelsedatum och -år
สถานที่เกิด
Fødselssted
Namnet på stället där den sökande föddes
สัญชาติ
Nationalitet
Land där den sökande är medborgare i
สถานะแต่งงาน
Civilstatus
Den sökandes nuvarande relationsstatus
โสด
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
แต่งงานแล้ว
Gift
Har en man eller en hustru
เป็นหม้าย
Enke/enkemand
Ensamstående på grund av makens/makans död
ที่อยู่
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
หมายเลขโทรศัพท์
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
อีเมล
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
เว็บไซต์
Hjemmeside
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
โรงเรียนประถม
Folkeskole
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
โรงเรียนมัธยมต้น
Gymnasium
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
โรงเรียนมัธยมปลาย
Gymnasium
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
มหาวิทยาลัย
Universitet
Namn för examen på högskolenivå (USA)
โรงเรียนสอนทารก
Børnehave
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Folkeskole
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Gymnasium
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
การศึกษาสายวิชาชีพ
Studenterkursus
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
มหาวิทยาลัย
Universitet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Arbejdserfaring hos...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
การฝึกงานที่...
Praktikplads hos...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
งานอาสาสมัครที่...
Frivilligt arbejde hos...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Flydende både skriftligt og verbalt
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Computerkyndig
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil