Ryska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Förnamn
Имя
Den sökandes tilltalsnamn
Efternamn
Фамилия
Den sökandes familje- eller släktnamn
Födelsetid
Дата рождения
Den sökandes födelsedatum och -år
Födelseort
Место рождения
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Гражданство
Land där den sökande är medborgare i
Civilstånd
Семейное положение
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ogift
холост/незамужем
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Женат/замужем
Har en man eller en hustru
Änkling/Änka
Вдовец/вдова
Ensamstående på grund av makens/makans död
adressen
Адрес
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Телефон
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-post
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Hemsida
Сайт
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundskola
Начальная школа
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Grundskola (mellanstadiet)
Средняя школа
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasiet
Старшая школа
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Högskola/Universitet
университетский колледж
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Dagis
Ясли
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Förskola
Детский сад
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundskola
Начальная школа
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasiet
Средняя школа
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Skola för elever i sixth form
Техникум/лицей
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Университет
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Опыт работы в...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplats hos ...
Стажировка в...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontärarbete i ...
Волонтерская практика в ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Хорошо владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Skriver och talar ... flytande
Свободно владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Datakunnig
Со знанием компьютера
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Erfarenhet av CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Jag besitter ett ...-körkort.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil