Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Förnamn
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Efternamn
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Födelsetid
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
Födelseort
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
Civilstånd
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ogift
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Änkling/Änka
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
adressen
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-post
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Hemsida
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundskola
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Grundskola (mellanstadiet)
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasiet
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Högskola/Universitet
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Dagis
Escola Infantil
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Förskola
Ensino Fundamental
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundskola
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasiet
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Skola för elever i sixth form
Universidade
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplats hos ...
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontärarbete i ...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Skriver och talar ... flytande
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Datakunnig
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Erfarenhet av CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Jag besitter ett ...-körkort.
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil