Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Förnamn
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Efternamn
Den sökandes familje- eller släktnamn
Födelsetid
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
Födelseort
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
국적
Land där den sökande är medborgare i
Civilstånd
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ogift
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
기혼
Har en man eller en hustru
Änkling/Änka
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
adressen
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-post
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
Hemsida
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundskola
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Grundskola (mellanstadiet)
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasiet
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Högskola/Universitet
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Dagis
유아 학교
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Förskola
초등학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundskola
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasiet
식스-폼 컬리지
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Skola för elever i sixth form
대학교
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplats hos ...
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontärarbete i ...
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Skriver och talar ... flytande
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Datakunnig
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Erfarenhet av CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Jag besitter ett ...-körkort.
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil