Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Förnamn
名前
Den sökandes tilltalsnamn
Efternamn
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
Födelsetid
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Födelseort
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Civilstånd
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ogift
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
既婚
Har en man eller en hustru
Änkling/Änka
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
adressen
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-post
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
Hemsida
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundskola
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Grundskola (mellanstadiet)
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasiet
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Högskola/Universitet
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Dagis
幼児学校
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Förskola
小学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundskola
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasiet
シックス・フォーム・カレッジ
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Skola för elever i sixth form
大学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplats hos ...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontärarbete i ...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Skriver och talar ... flytande
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Datakunnig
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Erfarenhet av CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Jag besitter ett ...-körkort.
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil