Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Förnamn
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Efternamn
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Födelsetid
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
Födelseort
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
Civilstånd
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ogift
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
Änkling/Änka
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
adressen
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-post
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Hemsida
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundskola
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Grundskola (mellanstadiet)
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasiet
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Högskola/Universitet
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Dagis
Asilo (solo in UK)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Förskola
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundskola
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasiet
Scuola Superiore (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Skola för elever i sixth form
Università
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplats hos ...
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontärarbete i ...
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Skriver och talar ... flytande
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Datakunnig
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Erfarenhet av CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Jag besitter ett ...-körkort.
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil