Grekiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Förnamn
Όνομα
Den sökandes tilltalsnamn
Efternamn
Επίθετο
Den sökandes familje- eller släktnamn
Födelsetid
Ημερομηνία γέννησης
Den sökandes födelsedatum och -år
Födelseort
Τόπος Γέννησης
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Land där den sökande är medborgare i
Civilstånd
Οικογενειακή Κατάσταση
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ogift
Ελεύθερος/η
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Παντρεμένος/η
Har en man eller en hustru
Änkling/Änka
χήρος/α
Ensamstående på grund av makens/makans död
adressen
Διεύθυνση
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Τηλέφωνο
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-post
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Den sökandes aktuella e-postadress
Hemsida
Ιστοσελίδα
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundskola
Δημοτικό Σχολείο
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Grundskola (mellanstadiet)
Γυμνάσιο
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasiet
Λύκειο
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Högskola/Universitet
Πανεπιστήμιο
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Dagis
Νηπιαγωγείο
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Förskola
Νηπιαγωγείο
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundskola
Δημοτικό Σχολείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasiet
Γυμνάσιο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Skola för elever i sixth form
Λύκειο
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Πανεπιστήμιο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Εργασιακή εμπειρία για...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplats hos ...
Πρακτική άσκηση για...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontärarbete i ...
Εθελοντική εργασία για...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Skriver och talar ... flytande
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Datakunnig
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Erfarenhet av CAD / CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Jag besitter ett ...-körkort.
Άδεια οδήγησης τύπου...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil