Franska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Förnamn
Prénom
Den sökandes tilltalsnamn
Efternamn
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Födelsetid
Date de naissance
Den sökandes födelsedatum och -år
Födelseort
Lieu de naissance
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Nationalité
Land där den sökande är medborgare i
Civilstånd
Statut marital
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ogift
Célibataire
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Marié(e)
Har en man eller en hustru
Änkling/Änka
Veuf / veuve
Ensamstående på grund av makens/makans död
adressen
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Téléphone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-post
Courriel
Den sökandes aktuella e-postadress
Hemsida
Site internet
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundskola
École primaire
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Grundskola (mellanstadiet)
Collège
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasiet
Lycée
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Högskola/Universitet
Université
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Dagis
Classe préparatoire
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Förskola
École primaire
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundskola
Collège
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasiet
Lycée
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Skola för elever i sixth form
Université
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Stage chez...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplats hos ...
Stage chez...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontärarbete i ...
Volontariat chez...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
... lu, écrit, parlé
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Skriver och talar ... flytande
... lu, écrit, parlé couramment
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Datakunnig
Initié à l'informatique
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Erfarenhet av CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Jag besitter ett ...-körkort.
Titulaire du permis B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil