Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Förnamn
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Efternamn
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Födelsetid
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
Födelseort
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
Civilstånd
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ogift
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Married
Har en man eller en hustru
Änkling/Änka
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
adressen
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-post
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Hemsida
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundskola
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Grundskola (mellanstadiet)
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasiet
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Högskola/Universitet
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Dagis
Infant School
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Förskola
Junior School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundskola
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasiet
Sixth-Form College
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Skola för elever i sixth form
University
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplats hos ...
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontärarbete i ...
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Skriver och talar ... flytande
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Datakunnig
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Erfarenhet av CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Jag besitter ett ...-körkort.
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil