Danska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Förnamn
Fornavn
Den sökandes tilltalsnamn
Efternamn
Efternavn
Den sökandes familje- eller släktnamn
Födelsetid
Fødselsdato
Den sökandes födelsedatum och -år
Födelseort
Fødselssted
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Nationalitet
Land där den sökande är medborgare i
Civilstånd
Civilstatus
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ogift
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Gift
Har en man eller en hustru
Änkling/Änka
Enke/enkemand
Ensamstående på grund av makens/makans död
adressen
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-post
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Hemsida
Hjemmeside
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Grundskola
Folkeskole
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Grundskola (mellanstadiet)
Gymnasium
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasiet
Gymnasium
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Högskola/Universitet
Universitet
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Dagis
Børnehave
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Förskola
Folkeskole
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Grundskola
Gymnasium
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasiet
Studenterkursus
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Skola för elever i sixth form
Universitet
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Arbejdserfaring hos...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplats hos ...
Praktikplads hos...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontärarbete i ...
Frivilligt arbejde hos...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Skriver och talar ... flytande
Flydende både skriftligt og verbalt
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Datakunnig
Computerkyndig
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Erfarenhet av CAD / CAM.
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Jag besitter ett ...-körkort.
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil