Ungerska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
Vezetéknév
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Vezetéknév
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
Születési dátum
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
Születési hely
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
Állampolgárság
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Családi állapot
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
Egyedülálló
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Házas
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
Özvegy
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
Cím
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
Honlap
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
Általános iskola
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Középiskola
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
Középiskola / Gimnázium
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
Főiskola
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Óvoda / Bölcsöde
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Óvoda
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
Általános iskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Középiskola
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
Gimnázium / Középiskola
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
Munkatapasztalat a ....
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
Szakmai gyakorlat a ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
Önkéntes munka a ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
Írásban és szóban is jó ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
Folyékony írásban és szóban is ...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
Alapvető számítógépes ismeretek
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD / CAM ismeretek
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
... típusú jogosítvány
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil