Ryska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
Имя
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Фамилия
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
Дата рождения
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
Место рождения
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
Гражданство
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Семейное положение
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
холост/незамужем
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Женат/замужем
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
Вдовец/вдова
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
Адрес
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
Телефон
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
Сайт
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
Начальная школа
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Средняя школа
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
Старшая школа
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
университетский колледж
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Ясли
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Детский сад
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
Начальная школа
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Средняя школа
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
Техникум/лицей
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
Опыт работы в...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
Стажировка в...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
Волонтерская практика в ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
Хорошо владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
Свободно владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
Со знанием компьютера
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil