Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Escola Infantil
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Ensino Fundamental
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
Universidade
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil