Polska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
Imię
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Nazwisko
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
Data urodzenia
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
Miejsce urodzenia
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
Obywatelstwo
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Stan cywilny
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
Kawaler/Panna
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Żonaty/Zamężna
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
Wdowiec/Wdowa
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
Adres/Miejsce zamieszkania
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
Numer telefonu
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
Strona www
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
Szkoła Podstawowa
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gimnazjum
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
Kolegium
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Zerówka
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Szkoła średnia
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
Uniwersytet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
Doświadczenie zawodowe w...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
Praktyka w...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
Wolontariat w...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
Biegłość w obsłudze komputera
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil