Nederländska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
Voornaam
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Achternaam
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
Geboortedatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
Geboorteplaats
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
Nationaliteit
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Burgerlijke staat
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
Ongehuwd
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Gehuwd
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
Weduwe/Weduwnaar
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
Telefoon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
Basisschool
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Junior highschool
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
Middelbare school
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
Hoger onderwijs
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Kleuterschool
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Basisschool
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
Middelbare school
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
Universiteit
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
Werkervaring bij ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
Stage bij ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
Vrijwilligerswerk bij ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
Goede computervaardigheden
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Kennis van CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Rijbewijs categorie ...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil