Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
국적
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
기혼
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
유아 학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
초등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
식스-폼 컬리지
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
대학교
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil